"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

sobota 29. května 2010

Zajímavý dokument Nejtěžší volba

Zajímavý dokument Nejtěžší volba uvede ČT2 17.6. ve 20:00 (režie Dáša Smržová). Film otevírá otazníky kolem prenatální diagnostiky a problematického zacházení s ní.

Předpremiéra proběhne 8.6. ve 14.00 hod v kině MAT na Karlově náměstí v Praze.

Je to film otevírající otazníky kolem prenatální diagnostiky a problematického zacházení s ní. Uvidíte velmi silné a otevřené příběhy čtyř žen, které byly postaveny před volbu nechat nebo nenechat si své dítě, i když se má narodit s postižením, nebo dokonce zemřít po porodu.


....................................................................


AmniocentézaAmniocentéza je lékařský diagnostický úkon prováděný na těhotné ženě. Spadá do skupiny výkonů prenatálně diagnostických, majících za úkol diagnostiku nenarozených dětí. Provádí se ambulantně.
Podstatou amniocentézy je nabodnutí amniové dutiny plodu a nasátí plodové vody pod kontrolou ultrazvuku. Plodová voda obsahuje buňky plodu a také látky, které mohou poukázat na přítomnost vrozené vývojové vady. Plodová voda se proto vyšetřuje především biochemicky a geneticky.
Pro genetickou analýzu se buňky ze vzorku množí v tkáňové kultuře a pak se analyzuje jejich genetická výbava. Vyšetřují se po obarvení optickým mikroskopem, kde mohou být vidět tzv. chromozomální aberace - t.j. změny počtu chromozomů. Nejznámější vadou vzniklou na podkladě změny počtu chromozomů je Downův syndrom.
Biochemicky je možno plodovou vodu vyšetřovat z hlediska přítomnosti a množství aminokyselin, hormonů, enzymy a metabolické produkty. Mnohé z těchto látek mohou poukázat na abnormální vývoj plodu.
Vyšetření se provádí mezi 16. a 20. týdnem od prvního dne poslední menstruace. Kultivace buněk trvá asi 14-21 dní. Senzitivita metody je 99-99,6%.
Amniocentéza je v České republice indikována především na základě podezřelých výsledků biochemického screeningu (např. triple test). Pokud tato vyšetření (obvykle prováděná z krve matky) prokáží nestandardní nálezy (např. zvýšená hladina α-fetoproteinů), amniocentéza může odpovědět na otázku, zdali je s vyvíjejícím se plodem všechno v pořádku. Vyšetření se doplňuje ještě ultrazvukem plodu. Stejně tak jsou k amniocentéze indikovány těhotné ženy nad 35 let a ženy s genetickou zátěží.
Mezi komplikace amniocentézy patří především indukce potratu, příp. nitroděložní infekce, vedoucí nejčastěji k témuž. Pravděpodobnost komplikací se pohybuje mezi 1:200 až 1:100.
Pokud amniocentéza prokáže závažné poškození plodu, lékař matce navrhuje ukončení těhotenství z „genetické indikace“. Žena toto doporučení může a nemusí uposlechnout.

Žádné komentáře: