"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

sobota 29. května 2010

Zajímavý dokument Nejtěžší volba

Zajímavý dokument Nejtěžší volba uvede ČT2 17.6. ve 20:00 (režie Dáša Smržová). Film otevírá otazníky kolem prenatální diagnostiky a problematického zacházení s ní.

Předpremiéra proběhne 8.6. ve 14.00 hod v kině MAT na Karlově náměstí v Praze.

Je to film otevírající otazníky kolem prenatální diagnostiky a problematického zacházení s ní. Uvidíte velmi silné a otevřené příběhy čtyř žen, které byly postaveny před volbu nechat nebo nenechat si své dítě, i když se má narodit s postižením, nebo dokonce zemřít po porodu.


....................................................................


AmniocentézaAmniocentéza je lékařský diagnostický úkon prováděný na těhotné ženě. Spadá do skupiny výkonů prenatálně diagnostických, majících za úkol diagnostiku nenarozených dětí. Provádí se ambulantně.
Podstatou amniocentézy je nabodnutí amniové dutiny plodu a nasátí plodové vody pod kontrolou ultrazvuku. Plodová voda obsahuje buňky plodu a také látky, které mohou poukázat na přítomnost vrozené vývojové vady. Plodová voda se proto vyšetřuje především biochemicky a geneticky.
Pro genetickou analýzu se buňky ze vzorku množí v tkáňové kultuře a pak se analyzuje jejich genetická výbava. Vyšetřují se po obarvení optickým mikroskopem, kde mohou být vidět tzv. chromozomální aberace - t.j. změny počtu chromozomů. Nejznámější vadou vzniklou na podkladě změny počtu chromozomů je Downův syndrom.
Biochemicky je možno plodovou vodu vyšetřovat z hlediska přítomnosti a množství aminokyselin, hormonů, enzymy a metabolické produkty. Mnohé z těchto látek mohou poukázat na abnormální vývoj plodu.
Vyšetření se provádí mezi 16. a 20. týdnem od prvního dne poslední menstruace. Kultivace buněk trvá asi 14-21 dní. Senzitivita metody je 99-99,6%.
Amniocentéza je v České republice indikována především na základě podezřelých výsledků biochemického screeningu (např. triple test). Pokud tato vyšetření (obvykle prováděná z krve matky) prokáží nestandardní nálezy (např. zvýšená hladina α-fetoproteinů), amniocentéza může odpovědět na otázku, zdali je s vyvíjejícím se plodem všechno v pořádku. Vyšetření se doplňuje ještě ultrazvukem plodu. Stejně tak jsou k amniocentéze indikovány těhotné ženy nad 35 let a ženy s genetickou zátěží.
Mezi komplikace amniocentézy patří především indukce potratu, příp. nitroděložní infekce, vedoucí nejčastěji k témuž. Pravděpodobnost komplikací se pohybuje mezi 1:200 až 1:100.
Pokud amniocentéza prokáže závažné poškození plodu, lékař matce navrhuje ukončení těhotenství z „genetické indikace“. Žena toto doporučení může a nemusí uposlechnout.

úterý 18. května 2010

Přátelštější porodnictví chce prosadit Strana zelených

Jediná strana, která má v programu péči o těhotné ženy a přátelštější porodnictví je Strana Zelených. Dokonce se chtějí zasadit o zřízení samostatných porodních domů!!!: http://www.zeleni.cz/program/

Přátelštější porodnictví
Těhotenství, porod a doba po něm jsou zásadní pro další život a vývoj dítěte. Zasadíme se o příjemnější porodnická zařízení, pokud jde o přístup lékařů a sester k budoucím maminkám a tatínkům či z hlediska intimity prostředí, které by se mělo co nejvíce podobat domovu a nikoli nemocnici. Postavíme se proti rušení malých porodnic a za zřízení samostatných porodních domů se zaručenou kvalitou porodní péče, které v jiných zemích vykazují výborné výsledky. Strana zelených respektuje právo matky i novorozence na co nejpřirozenější porod. Chceme v souladu s rozšířenou evropskou praxí, aby porody mimo nemocnice byly běžně možné a pojišťovny je proplácely. Chceme umožnit alternativní přístup vždy, když si to žena přeje a zdravotní stav matky i dítěte to umožňuje. Chceme ustavit expertní skupinu, která navrhne reformu systému porodnické péče, složenou ze zástupců ministerstva zdravotnictví, parlamentu, lékařů, poskytovatelů i příjemců porodnické péče – včetně porodních asistentek, klientských občanských iniciativ a dalších expertů. Budeme iniciovat diskusi o potřebných změnách ve výuce na lékařských fakultách. Právo volby při očkování Očkování má nepopiratelný význam pro udržování zdravotního stavu populace, to však nemůže vést ke kriminalizaci rodičů, kteří například chtějí sami zvolit nejvhodnější dobu očkování pro své dítě. I v případě očkování musí existovat rozumná možnost volby.


Alternativní medicína
Zelení podporují změnu ve vnímání komplementární medicíny: alternativních metod, které mohou konvenční péči o zdraví doplňovat. Některé metody odvozené z jógy, právě tak jako akupunktura, akupresura nebo čínská medicína, případně i tradiční fytoterapie nebo homeopatie, jsou přínosem pro zdraví. Zelení navrhují komplementární metody, u nichž panuje shoda o pozitivním účinku na lidské zdraví, hradit ze zdravotnického připojištění. Zelení navrhnou certifikaci poskytovatelů léčebných či zdraví podporujících služeb.

sobota 15. května 2010

Desatero pro dobrý porodní zážitek - Mgr. Eliška Kodyšová, Porod jako příležitost

Desatero pro dobrý porodní zážitek

* zpracování vlastních obav a rozporuplných pocitů ohledně porodu a mateřství
* přiměřeně pozitivní, realistická a široká očekávání vzhledem k porodu
* kvalitní předporodní kurs
* pozornost věnovaná výběru porodnice a doprovázející osoby
* pozitivní a konstruktivní komunikace před porodem a při něm
* aktivní zapojení do rozhodování o tom, jaká vyšetření a zákroky budou provedeny
* porod s co nejméně rutinními intervencemi
* vědomá spolupráce s kontrakcemi a dítětem v průběhu porodu
* nerušený kontakt s novorozeným dítětem "tělo na tělo" od okamžiku narození
* integrace porodního zážitku do vašeho životního příběhu

Celý článek ZDE!

Chceme si vybrat, kdo nás bude rodit! - Zdravotnické noviny 13. 5. 2010

Mnohé ženy by raději u porodu asistentku než lékaře. Odpovědnost však podle zákona zatím nese vždy doktor.

Článek ZDE!

:) J.

úterý 4. května 2010

Porod doma v Praze - ukázka z DVD

Ukázka ZDE.

Celé video v délce 40 minut je možné zakoupit na adrese:
A centrum - vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství
Vítkova 10
186 00 Praha 8
www.materstvi.cz

pondělí 3. května 2010

5. MAY - International day of the Midwife


The World Needs Midwives Now More Than Ever!

Midwife numbers must be expanded to achieve Millennium Development Goals 4, 5 and 6 by 2015 350,000 more midwives are needed!1

The UN Millennium Development Goals Report 2008 states: The high risk of dying in pregnancy or childbirth continues unabated in sub-Saharan Africa and Southern Asia … little progress has been made in saving mothers’ lives. Over 60% of women in these areas of the world still do not have skilled care during childbirth.
This report notes better progress for all of the MDG goals, apart from MDG5!2 Yet all the goals are linked: until poverty and hunger are reduced, until diseases such as HIV and malaria are controlled, until there is more equality between men and women, until every child completes primary education, until all women have access to reproductive healthcare - then mothers and babies will continue to die.

Midwives are key healthcare providers in achieving MDG 5: Improving Maternal Health3
That is the clear message coming from the WHO, UNFPA, UNICEF and the World Bank: the four UN agencies that have recently united to pledge increased support to countries with the highest maternal mortality rates.
They identified mortality in pregnancy and childbirth as the “highest health inequity in the world with over 99% of deaths occurring in the developing world”. They committed to work with governments and civil society organizations to address the “urgent need for skilled health workers, particularly midwives”.4

Midwives provide skilled newborn care to achieve MDG 4: Reduce Child Mortality5
Every year in sub-Saharan Africa and South Asia more than 1 million infants die within their first 24 hours of life due to lack of adequate health services, including midwifery care. The midwives of the world understand that every childbearing woman deserves to give birth within a safe and supported environment for herself and her baby. Skilled midwifery care includes emergency care for both mothers and their newborns.

Midwives are essential to achieve MDG 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases
Thousands of pregnant women and hundreds of thousands of newborns die each year due to preventable disease. Throughout sub-Saharan Africa governments have recognized the primary role of midwives in reducing these devastating deaths. As essential frontline workers, midwives provide vaccines to newborns and children; they identify, counsel and treat pregnant women with HIV and AIDS, thus preventing mother-to-child transmission of HIV; they also provide anti-malarial drugs and bed nets to vulnerable pregnant women and their children, saving lives and promoting health.


The achievement of MDGs 4, 5 and 6 requires a global commitment to grow a strong, well educated midwifery workforce within functioning health service delivery systems.


The sense of urgency to achieve MDGs 4, 5 and 6 in the next six years is increasing daily. The ICM and the midwives of the world are committed to working with global partners to achieve these goals. The Confederation has grown to 91 member associations with 250,000 midwives in over 80 countries and has recently partnered with the UNFPA to strengthen midwifery education, regulation and associations in 40 low income countries. The ICM has also joined the White Ribbon Alliance (WRA) and Sarah Brown’s Maternal Mortality Campaign to increase public awareness and apply political pressure on the G8 and G20 to make maternal and newborn health a global priority. The ICM recognizes that health delivery systems must be strengthened and the midwifery workforce must be increased to stop the needless deaths of millions of women and their newborns who will die in the next six years if immediate action is not taken now.

The world needs midwives now more than ever!
For more information contact ICM President Bridget Lynch or ICM Secretary General Agneta Bridges at +31 70 3060520 or e-mail a.bridges@internationalmidwives.org.

1. The World Health Report: Make every mother and child count. World Health Organization, 2005.
2. The Millennium Development Goals Report 2008. New York, USA: UN, 2008
3. MDG 5 Target: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio. UN, 2000.
4. Accelerating efforts to save the lives of women and newborns. WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank. Joint statement: Sept. 2008.
5. MDG 4 Target: Reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate. UN.

Ingeborg Stadelmann v Brně


ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, PŘIROZENÝ POROD
Ingeborg Stadelmann

17. – 19. 6. 2010
konferenční sál Pedagogické fakulty MU, Poříčí 31, Brno, učebna č.30

Program:

čtvrtek pro veřejnost (16 – 20 hod.) umění rodit, tajemství porodu, naučme se znovu rodit děti, láskyplný příchod na svět

pátek (9 –18 hod.) příprava k fyziologickému porodu, jak poznáme dobře připravenou ženu k porodu, problémy v posledních týdnech před porodem, termín porodu, vyvolání porodu přírodními prostředky

sobota (9 –18 hod.) přirozený porod, atmosféra při porodu, přístup k rodičce, pomoc při porodu alternativními metodami, doprovázení při porodu, šestinedělí, prostředky na hojení hráze, pánevní dno, bezpečnost domácího porodu, práce s ženou, která si nese traumata z předchozího po­rodu

Další info ZDE!