"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

úterý 18. května 2010

Přátelštější porodnictví chce prosadit Strana zelených

Jediná strana, která má v programu péči o těhotné ženy a přátelštější porodnictví je Strana Zelených. Dokonce se chtějí zasadit o zřízení samostatných porodních domů!!!: http://www.zeleni.cz/program/

Přátelštější porodnictví
Těhotenství, porod a doba po něm jsou zásadní pro další život a vývoj dítěte. Zasadíme se o příjemnější porodnická zařízení, pokud jde o přístup lékařů a sester k budoucím maminkám a tatínkům či z hlediska intimity prostředí, které by se mělo co nejvíce podobat domovu a nikoli nemocnici. Postavíme se proti rušení malých porodnic a za zřízení samostatných porodních domů se zaručenou kvalitou porodní péče, které v jiných zemích vykazují výborné výsledky. Strana zelených respektuje právo matky i novorozence na co nejpřirozenější porod. Chceme v souladu s rozšířenou evropskou praxí, aby porody mimo nemocnice byly běžně možné a pojišťovny je proplácely. Chceme umožnit alternativní přístup vždy, když si to žena přeje a zdravotní stav matky i dítěte to umožňuje. Chceme ustavit expertní skupinu, která navrhne reformu systému porodnické péče, složenou ze zástupců ministerstva zdravotnictví, parlamentu, lékařů, poskytovatelů i příjemců porodnické péče – včetně porodních asistentek, klientských občanských iniciativ a dalších expertů. Budeme iniciovat diskusi o potřebných změnách ve výuce na lékařských fakultách. Právo volby při očkování Očkování má nepopiratelný význam pro udržování zdravotního stavu populace, to však nemůže vést ke kriminalizaci rodičů, kteří například chtějí sami zvolit nejvhodnější dobu očkování pro své dítě. I v případě očkování musí existovat rozumná možnost volby.


Alternativní medicína
Zelení podporují změnu ve vnímání komplementární medicíny: alternativních metod, které mohou konvenční péči o zdraví doplňovat. Některé metody odvozené z jógy, právě tak jako akupunktura, akupresura nebo čínská medicína, případně i tradiční fytoterapie nebo homeopatie, jsou přínosem pro zdraví. Zelení navrhují komplementární metody, u nichž panuje shoda o pozitivním účinku na lidské zdraví, hradit ze zdravotnického připojištění. Zelení navrhnou certifikaci poskytovatelů léčebných či zdraví podporujících služeb.

Žádné komentáře: