"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

čtvrtek 15. března 2012

Otevřený dopis MUDr. Kubkovi prezidentovi ČLK

Otevřený dopis MUDr. Kubkovi prezidentovi ČLK

MUDr. Milan Kubek
Prezident České lékařské komory
prezident@clkcr.cz

Vážený pane prezidente,

obracím se Vás jako členka České lékařské komory s žádostí o vysvětlení a zdůvodnění Odborného stanoviska Vědecké rady ČLK k porodům v domácnosti uveřejněném ve Zdravotnických novinách 9.3.2012, jehož závěrem je prohlášení: „Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“.

Stanovisko ČLK je zcela v rozporu se závěry všech mně známých zahraničních vědeckých studií týkajících se srovnání porodu mimo zdravotnické zařízení a porodu ve zdravotnickém zařízení (viz odkazy v příloze). Je v rozporu i s doporučením Světové zdravotnické organizace vypracovaném v souladu se závěry výše zmíněných zahraničních studií a žádné české studie týkající se této problematiky nejsou dostupné.
Ráda bych tedy věděla, na základě jakých současně dostupných věděckých poznatků lékařské vědy Vědecká rada ČLK toto stanovisko vydala.

Děkuji.

S přátelským pozdravem

MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD.
členka ČLK, obvodní sdružení Praha 28


Příloha:
1. Ackermann-Liebrich U, Voegeli T, Gunter-Witt K, Kunz I, Zullig M, Schindler C, et al. Home versus hospital deliveries: follow up study of matched pairs for procedures and outcome. Zurich Study Team. BMJ 1996; 313: 1313-8
2. Acton, K: The birth centre model: as good as it gets? British Journal of Midwifery Oct. 2007, Vol. 15 Issue 10, p. 602
3. Bastian H., Keirse M.J.N.C, Paul A L Lancaster P.A.L.: Perinatal death associated with planned home birth in Australia: population based study. BMJ 1998; vol. 317:384–8
4. Birthplace in England Collaborative Group.: Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study.BMJ. 2011 Nov 23;343:d7400. doi: 10.1136/bmj.d7400.

5. Chamberlain G, Wraight A, Crowley P.: Birth at home. Pract Midwife. 1999, Jul-Aug, 2(7), 35-9
6. Ekele, B. A.; Tunau, K. A.: Place of delivery among women who had antenatal care in a teaching hospital. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, May 2007, Vol. 86 Issue 5, pp. 627-630
7. Gosline, A.: Extreme childbirth. New Scientist; 2007, 193, 2585, p. 40-43
8. Hildingsson I. Waldenström U., Radestad , I.: Swedish Women’s Interest in Home Birth and In-Hospital Birth Center Care.Birth. Issues in Perinatal Care; Mar. 2003, Vol. 30 Issue 1, p.11-22
9. Islam, M. Ataharul; Chowdhury, Rafiqul I.; Akhter, Halida H.: Complications During Pregnancy, Delivery, and Postnatal Stages and Place of Delivery in Rural Bangladesh. Health Care for Women International, Oct. 2006, Vol. 27 Issue 9, p807-821
10. Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK.: Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. CMAJ. 2009 Sep 15;181(6-7):377-83

11. de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE.: Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG. 2009 Aug;116(9):1177-84

12. Johnson K. C., Daviss B. A.: Outcomes of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America. BMJ 2005; 330: pp. 1416 – 1422

13. Ladfors L.,Eriksson M., Mattson L.A., Kyleba C. K., Magnusson L., Milsom I.: A population based study of Swedish women’s opinions about antenatal, delivery and postpartum care. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: pp. 130–136
14. Longworth, L.; Ratcliffe, J.; Boulton, M.: Investigating women’s preferences for intrapartum care: home versus hospital births. Health & Social Care in the Community, Nov. 2001, Vol. 9, Issue 6, p. 404-413
15. Maimbolwa M. C., Yamba B., Diwan V., Ransjö-Arvidson A.: Cultural childbirth practices and beliefs in Zambia. Journal of Advanced Nursing; Aug. 2003, Vol. 43 Issue 3, pp. 263-274
16. Mayor, S.: NICE recommends women should choose where to give birth after discussing the risks. BMJ: British Medical Journal, 3/31/2007, Vol. 334 Issue 7295, pp. 654-654
17. Olsen O. Meta-analysis of the safety of home birth. Birth 1997;24:4-16
18. Pang J. W.Y., Heffelfinger J. D. Huang G. J., Benedetti TJ., Weiss, N. S.: Outcomes of planned home births in Washington State: 1989–1996. Obstetrics & Gynecology; Aug. 2002, Vol. 100 Issue 2, pp. 253 - 259
19. Ronsmans, C.; Etard, J. F.; Walraven, G.; Høj, L.; Dumont, A.; Bernis, L.; Kodio, B.: Maternal mortality and access to obstetric services in West Africa. Tropical Medicine & International Health, Oct2003, Vol. 8 Issue 10, pp. 940-948
20. Shaw, R., Kitzinger, C. : Calls to a home birth helpline:Empowermwnt in childbirth. Social Science and medicine; Dec. 2005, vol. 61, 11, pp. 2374 – 2383
21. Schramm, W.F., Barnes, D.E., Bakwell, J.M..: Neonatal Mortality in Missouri Home Births, 1978-84. American Journal of Public Health August 1987, Vol, 77, No, 8, pp. 930 - 935
22. van der Hulst, A. M. L.: Dutch midwives: relational care and birth location.Health & Social Care in the Community, Jul 1999, Vol. 7 Issue 4, pp. 242-247
23. van Teijlingen E.R. & van der Hulst L.A.M.: Midwifery in The Netherlands: more than a semi-profession? In: J. Johnson et al. (eds). Health Professions and the State in Europe, Routledge, London 1996, pp. 178 - 186