"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

středa 25. srpna 2010

Měsíc v nás


Program
http://mesicvnas.cz/home/

První ročník dialogu Měsíc v nás se koná v reprezentativních prostorech Kaiserštejnského paláce na Malostrankém náměstí 23/37 na Praze 1. Začíná v 18 hodin v pátek 19. listopadu a probíhá celou sobotu 20. listopadu. Program tvoří přednášky a besedy ve velkém sále, workshopy ve dvou menších sálech a permanentní projekce stejnojmenného filmu po celou dobu konání.

Těšit se můžete na Dianu Fabianovou (SK), Davida Ajilleze (ESP), Joannu Coleman (UK), Mgr. Michaela Mrowetz, MUDr. Jaroslava Rychlovského, Terezii Dubinovou, PhD., Barboru Nádvorníkovou, Mgr. Kateřinu Kramolišovou, Mgr. Denisu Palečkovou, Mgr. Ilonu Bittnerovou, MUDr. Helenu Máslovou, Mgr. Tamaru Mellisu, Terezu Taru a další.

Program zde bude průběžně upřesňován a doplňován. Konečná podoba zde bude uveřejněna začátkem září 2010.

Vstupné: Jednotné vstupné je 900kč. Je možné také přijít jen na pátek (300kč) či sobotu (600kč).
Prvních 100 přihlášených a zaplacených na pátek i sobotu obdrží dárek od fa Diochi.
Zvýhodněné vstupné nabízíme dívkám do 16ti let. (50% sleva)

PÁTEK 19.11.

18:00 dokumentární film Měsíc v nás režisérky Diany Fabiánové

20:00 – 22.00 panelová diskuse

Vstupné: 300kč

SOBOTA 20.11.

9:00 – 19.00 program v několika sálech, přednášky, workshopy, projekce filmu Hormonální akvárium, besedy s režisérkou, prodejní expozice. Bude upřesněno.

Vstupné: 600kč

čtvrtek 12. srpna 2010

Amálka Šabacká

Amálka je Lvice, narodila se v sobotu, doma, do vany, s "čepičkou štěstí" na hlavě.
Předala mi kousek klidu a nadpozemské krásy, kterou září. Narodila se další Princezna.


J.
... kdybyste měli definovat lásku, pak jediné dostatečně obsažné slovo, které by bylo schopné ji celou pojmout, by bylo "život". Láska je život ve všech jeho aspektech. A unikne-li vám láska, unikne vám život. Nenechte si je uniknout.

Leo Buscaglia

Přítel je ten, komu můžeme vylít celé své srdce, zrno i plevy, a přitom víme, že něha jeho rukou to přijme a proseje vše, a ponechá si to, co je hodnotné a laskavým dechem odfoukne zbytek.

Arabské přísloví

Nechť člověk překoná hněv láskou, nechť překoná zlo dobrotou, nechť překoná chtivost štědrostí a lež pravdou. Neboť nenávist nikdy neustává nenávistí, nenávist utichá láskou...

Guatama Buddha

Vždy lze nalézt něco krásného, budeme-li to hledat. Soustřeďte se spíš na krásu než na její opak. Tento pozitivní, milující postoj k životu a k lidem je celý částí božského kouzla, o jehož odhalení usilujeme. Pomáhá vám to vnímat božskou Přítomnost, která vám pomůže uvést do chodu boží kouzlo, jež uzdravuje.

White Eagle

Jakákoli forma náboženství je ta nejlepší.

Neem Karoli Baba - Maharadždži

Dar schopnosti oceňovat má velkou sílu. Naši partneři to potřebují daleko víc než různé hmotné dárky. Naše srdce potřebují alespoň jednoho člověka, který by prohlédl naše hry a zvyky a viděl tu bytost, kterou bychom měli být. Všichni potřebujeme někoho, kdo by stál při nás a viděl naši krásu. Když Bůh začne vidět naši krásu skrze lidské oči, začneme rozkvétat.

Z knihy Společná cesta - Joyce a Barry Vissell

pátek 6. srpna 2010

Duchovní porodní asistentka - Ina May Gaskin


Těhotné a rodící matky představují elementární síly, ve stejném smyslu jako zemská přitažlivost, bouřka, zemětřesení nebo hurikán. Abyste byli schopni porozumět toku jejich energie, musíte je na jedné straně milovat pro jejich velkolepost, na druhé straně je musíte studovat s přesností skutečného vědce.
Každý porod je svátost. Domnívám se, ž porodní asistentka musí být věřící, protože energie s níž pracuje, je posvátná. Musí ctít energii druhých lidí jako svátost.
Duchovní pojetí porodní asistence považuje každý porod za zrození Krista. Porodní asistentka má za úkol provést matku a dítě cestou zrození tak, aby byli živí a zdraví, a dbát na to, aby posvátnost porodu byla zachována. Porodní asistentka by měla slíbit, že věnuje veškerou svou energii matce a dítěti, které se rodí, a to až do chvíle, než si bude jista, že oba cestu bezpečně zvládli. To znamená, že pro ni musí být prospěch matky a dítěte na prvním místě.


Povinností duchovní porodní asistentky je milovat všechny děti, o které pečuje, stejnou měrou, bez ohledu na to, jak jsou velké, jaké mají tělo, barvu kůže nebo původ.


Všichni jsme jedno Tělo.
Dítě před vámi je úplně stejné jako vaše vlastní dítě. Všichni jsme jedno Tělo.
Říkám-li, že je porodní asistentka věřící, mám na mysli, že hlavní náplní jejího života je soucit. Víra je v její praxi na prvním místě. Ř9dí její každodenní rozhodnutí, prováděná z minuty na minutu. Nemůže to být pouhá teorie. Péče o druhé nemůže být prací na půl úvazku.
Během procesu zrození může dojít k úžasným fyzickým změnám, které nelze označit jinak, než jako zázračné. Tohle každodenní setkávání se se zázraky - a nikoli ve smyslu, který by je znehodnocoval, ale ve smyslu, který vyznává posvátnost události - by mělo být nástrojem, které porodní asistentka ve své profesi používá. Aby došlo k velkým změnám, stačí pár slov mezi účastníky porodu nebo způsob, jakým se porodní asistentka dotýká ženy či dítěte.


Aby v sobě dotek porodní asistentky nesl sílu, kterou by měl nést, je třeba, aby se ona sama udržovala ve stavu milosti. Stejně jako každý jogín, mnich nebo mniška by měla složit vnitřní duchovní slib, týkající se přístupu ke všem aspektům života. Jedině s takovým slibem bude její dotek účinný. Člověk, který žije podle kodexu odpovídajícího životu v pravdě a soucitu, úspěšně rozluštil a přijímá tajemství miliony let starého biologického procesu zrození nové lidské bytosti.
Jestliže porodní asistentka zjistí, že se sama nechová tak, jako bychom byli všichni jedno Tělo, měla by změnit své návyky a postoje a nahradit je lepšími. Porodní asistentka musí být neustále soucitná, mít otevřenou mysl a jasnou vizi, protože láska a duchovní vize jsou v jejích poslání hlavními nástroji. Musí si být vědoma toho, že má svobodnou vůli a že se může změnit, kdykoli bude potřeba. To je spirituální dovednost, kterou by měla stále ovládat, aby mohla úspěšně vykonávat své poslání, stejně jako atlet, který se chystá na olympijské hry, si musí udržovat dobrou fyzickou kondici, che-li se udržet na špici.
Tomu, kdo dobře rozumí principu Shakti /vtělení ženské tvořivé síly), je jasné, že porodní asistentce je schopnost vést sebe samu dána od Boha. Jsme dokonalým výkvětem nesčetných pokusů - každý živý člověk má zaručeně dlouhou a nepřerušenou linii předků, kteří byli schopni po několik milionů let rodit děti přirozeným způsobem. A my jsme byly vybrány jako nejlepší. Duchovně založená porodní asistentka tedy nikdy nezůstává bezradná a bezmocná. Používá Bohem danou a miliony let prověřenou intuici a porozumění. Těmito nástroji doplňuje a někdy nahrazuje nemocniční technologii, léky a vybavená.
Stanete-li se porodní asistentkou, vystavujete se nebezpečí, že budete mít často zraněné srdce, ale to je v pořádku, protože když k tomu dojde, vytryskne na povrch spousta lásky. Udělá to z vás ještě lepší porodní asistentku.

-Stephen-

Jedním z nejcennějších nástrojů porodní asistentky je dokonalá znalost těch nejjemnějších aspektů fyziologie lidského těla, což je doména jógy. Porodní asistentka musí u ženy navodit takový stav vědomí, který umožní neskutečně silné, krásné a účinné přeměny fyzické energie.
Při porodu musí být schopna pár vést. Podporuje všechny myšlenky a záměry, které by mohly mýt prospěšné, a všímá si, jestli partneři potřebují určité věci prohovořit. Učí je, jak mohou jeden druhému předat energii, potřebuje-li jeden nebo druhý pomoc. Aby mohla být takovou úspěšnou průvodkyní, musí skutečně znát a milovat svého manžela, být mu nejlepším přítelem a vědět, jak mu udělat radost. Jestliže žije v pevném, upřímném a milujícím vztahu, ví z vlastní zkušenosti, co dělá manželství šťastným, a její slova budou znít opravdově a důvěryhodně.
Porodní asistentka musí být horlivou studentkou fyziologie a medicíny. Bez ustání musí číst a hledat nové informace. Nikdy nesmí a nemůže dojít k závěru, že už ví vše, co by vědět měla. Nová informace, kterou se dozvěděla teprve včera, může už zítra někomu zachránit život.


Porodní asistentka musí hluboce milovat ostatní ženy. Musí vědět, že všechny ženy, včetně ní samotné, jsou občas stejně živelné jako počasí, jako příliv a odliv, a že potřebují vzájemnou pomoc a porozumění. Pro porodní asistentku není pojem "sesterská láska" prázdným výrazem.
V zenovém budhismu se hovoří o naší "původní tváři". Mistr zenu může studenta požádat: "Ukaž mi svou původní tvář." Porodní asistentka užívá v tomto směru absolutního privilegia, protože vidí původní tvář každého dítěte, kterému pomáhá na svět. Krása a čistota energetického pole vyzařující z každého dítěte, s nímž se zachází s úctou, je nezapomenutelný a podivuhodný zážitek.

"There has never been a valid scientific study which shows that the hospital is safer than the home for low risk women. Anything in print to the contrary is simply not true."

Marsden Wagner, M.D.

World Famous M.D. and WHO - World Health Organization - representative.