"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

středa 22. června 2011

„Chválím tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Chválím tanec, který všechno požaduje a všemu prospívá, zdraví a jasnému duchu a pohyblivé duši. Tanec je proměnou prostoru, času, člověka, který je trvale v nebezpečí se rozpadnout, stát se celým mozkem, vůlí nebo pocitem. Tanec naopak žádá celého člověka, který je zakotven ve svém středu. Který není posedlý žádostivostí po lidech nebo věcech a démonií opuštěnosti ve vlastním Já. Tanec žádá člověka osvobozeného a plynoucího v rovnováze všech sil. Chválím tanec. Ó člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebi neví s tebou rady.“

Sv. Augustin

čtvrtek 9. června 2011

Nejsem loajální zaměstnanec!

Od června končím ve FN Brno. Záminkou pro moje propuštění byl pro paní vrchní gynekologicko-porodnické kliniky Mgr. Marii Švábovou mail viz Pro Matěje, který jsem rozeslala VŠEM svým kontaktům - tedy i jí. Týkal se sbírky na chlapečka postiženého ve FN Brno. NEJSEM prý dostatečně LOAJÁLNÍ ZAMĚSTNANEC.
O pravých důvodech pro neprodloužení mé pracovní smlouvy si můžu nechat jen zdát, ale mám pár horkých typů. Jeden z nich je např. moje upozornění na únik výsledků přijímacího řízení na dálkové studium porodní asistence na Masarykově Univerzitě v Brně. Dříve než byly tyto výsledky zveřejněny na internetu, cvrlikali si "všichni vrabci" na gynekologicko-porodnické klinice a na porodním sále o jejich přesném znění. Moje skautské svědomí mi nedalo a odeslala jsem na naši katedru porodní asistence mail, jak je možné, že došlo k úniku výsledků ještě před tím, než byly zveřejněny na internetu a to pod heslem každého uchazeče. Uchazečky byly totiž moje kolegyně z porodního sálu. Některé z nich se ani nepodívaly na internet na výsledky a vedení jim s úsměvem na rtech hlásilo, že zkoušku udělaly. Dostalo se mi jen velmi mlhavé odpovědi a dál jsem tenhle fujtajbl nechtěla řešit...
Od paní vrchní se mi mimochodem dostalo nápovědy pro moje propuštění: "Pleteš se do věcí do kterých ti nic není...!".

Jo. Pletu! Ještě, když se to týká takových nechutných praktik, které mi připomínají praktiky našeho minulého režimu...

Od června se rýsuje spolupráce s Vyškovskou porodnicí. Pan primář Mudr. Josef Eim byl velmi vstřícný a podporující přirozený porod. Mají nejnižší procento císařských řezů v Jihomoravském kraji, porody vyvolávají jen z opravdu závažných zdravotních důvodů. Na porodním sále na mě dýchl klid a mír. Od července to vypadá, že bych tam mohla jezdit se svými klientkami a starat se o ně během porodu. V Brně jsem byla z Vyškova za 25 minut.
Vše je momentálně v jednání. Jsem zvědavá, jestli a jak to nakonec všechno dopadne:)

PS: Včera mi jedna maminka po porodu řekla, že jí mám dát vědět, kam nakonec půjdu, že si mě objednává i k druhému porodu:))) A to potěší.

J.

úterý 7. června 2011

Chci svůj porod - iniciativa Ligy lidských práv

- Byla jste nespokojená s péčí během těhotenství, porodu a po porodu?
- Chybí ve Vašem kraji nabídka služeb samostatně působících porodních asistentek?
- Chcete mít u porodu svoji porodní asistentku, kterou znáte a které důvěřujete?
- Nechce Vám pojišťovna uhradit těhotenskou poradnu samostatné porodní asistentky, její péči během porodu nebo návštěvy po porodu?
- Chcete, abyste si Vy a další ženy v České republice mohly svobodně zvolit péči během těhotenství, porodu a po porodu podle svých potřeb, jako je to běžné v řadě evropských států?

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky najdeteZDE.

Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.