"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

středa 17. listopadu 2010

Vesmír, KDO JE TO Porodní asistentka a Dula

Poslední dobou hodně pracuju. Moc pracuju. Příšerně moc pracuju!!!

Mám dovolenou a přesto pracuju.
A tak jsem jela včera autem a hezky mi hráli z rádia a udělala rozhodnutí.

Jinak bych Vás ráda informovala, že VESMÍR funguje, že to, co si přejeme, se stává skutečností. Že naše vůle mění realitu tak, jak si ji přejeme. Když je to za dobrým účelem a lidí s podobným přáním se najde víc, myslím, že vesmírný síly makají rychlej.

Vraťmě se lehce do reality, aneb zjistila jsem, že:

- si ženy přejí epidurál proto, že nemají dostatečnou psychickou podporu při porodu, nevěří si a bojí se bolesti
- lidi neví, KDO JE TO PORODNÍ ASISTENTKA A KDO JE TO DULA, mísí tyto dvě profese a jejich kompetence!!!

Dovolte mi tedy znovu zopakovat KDO JE TO PORODNÍ ASISTENTKA:

Porodní asistentka je zdravotník, specialista na péči o ženu v průběhu normálního (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle nových právních předpisů (2004) mohou porodní asistentky v ČR - podobně jako v ostatních zemích EU - pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Do jejich náplně práce patří rovněž ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie.

Porodní asistentka je průvodkyní těhotenstvím:


- Porodní asistentka potvrdí nebo diagnostikuje těhotenství.
- Provází ženu a její blízké v průběhu celého těhotenství (poskytuje informace, upozorňuje na možná rizika, připravuje ženy k porodu).
- Provádí, doporučuje a předepisuje vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství.
- Sleduje stav plodu v děloze, rozpoznává možná rizika.
- V případě zjištění rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa – porodníka.

Porodní asistentka vede normální (fyziologický porod):
- Má oprávnění vést samostatně fyziologické porody.
- Pečuje o ženu ve všech dobách porodních.
- V případě identifikace komplikací přivolá lékaře nebo doprovází ženu do zdravotnického zařízení.

Porodní asistentka pečuje o matku a dítě po porodu:
- Ošetřuje porodní a poporodní poranění pečuje o ženu bezprostředně po porodu.
- Poskytuje fyziologickou péči dítěti bezprostředně po porodu včetně prvního ošetření.
- Provádí návštěvy v rodinách po porodu.

Zákon 424/2004 Sb. o činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků vymezuje činnosti porodní asistentky.

Kdo je to DULA:
"Dula" je speciálně vyškolená žena /absolvuje kurz/, která doprovází ženu při porodu a poskytuje jí psychickou i fyzickou podporu. Smyslem její práce je přispívat k tělesné i duševní pohodě matek a novorozenců a celé nové rodiny.

Dula“ je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, která nabízí oporu rodící matce a její rodině. Stěžejním bodem práce duly je doprovázení a poskytování zejména emocionální podpory v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod. Zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu a může jí proto poskytnout specifický druh podpory. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou nepříjemné, snižuje svou přítomností strach a napětí. Dula chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je pro oba velmi zásadní a důležitý v mnoha rovinách.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Doplňuje práci lékařů a porodních asistentek, avšak nezasahuje do jejich kompetencí. Je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti.

A TEĎ POZOR!!!
Může se stát, že v ČR narazíte na porodní asistentku - vystudovanou, která ale oficiálně-legálně pracuje jen jako DULA. Samostatně pracující porodní asistentky v ČR musí být ale zaregistrované jako "nestátní zdravotnické zařízení". Pokud porodní asistentka není registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení, nemůže pracovat samostatně a vykonávat svou profesy v rámci všech svých kompetencí. Jde-li pak k porodu doma jako DULA - jde pouze o psychickou podporu ženy a nesmí vykonávat jakékoli zdravotnické výkony - jako např. poslech ozev dítěte, vyšetřovat těhotnou ženu apod.!!! Dula za porod nepřebírá žádnou zodpovědnost.

Porodní asistentka, která jde k porodu doma, by měla být plně vybavena - především by měla mít přístroj pro poslech srdečních ozev dítěte, měla by mít sterilní nástroje pro případné sešití porodního poranění a také základní vybavení - ambuvak a odsávačku pro případnou resuscitaci dítěte!

Informujte se vždy dopředu, jaké vybavení Vaše porodní asistentka má. Bohužel toto neupravuje v ČR žádný zákon a sama jsem se setkala s rodiči, kteří o tom vůbec informování nebyli!

Obecně si myslím, že Duly, které v zahraničí spíše pomáhají ženě po porodu v domácnosti a porodní asistentce při porodu s praktickými věcmi, v ČR přebraly část kompetencí porodních asistentek, kterých je v terénu prostě nedostatek.

Jejich nezastupitelná úloha je při porodech v porodnici, kdy jsou vzhledem k vytíženosti porodní asistentky ženě velkou psychickou podporou! Porodní asistentky z Rakouska byly naprosto šokované tím, že u nás můžou Duly vést kurzy předporodní přípravy, těhotenská cvičení apod.! Zdá se, že v ČR může vykládat ženám o porodu téměř kdokoli...

UFF.
J.

pondělí 1. listopadu 2010

Pro Matěje

Moc vás zdravím,
a prosím Vás o podporu pro Matěje.

http://www.promateje.cz/
Konto Matěj - Nadace rozvoje občanské společnosti

O celém případu vím od mojí sestřenice Věrky, protože rodiče postiženého chlapečka jsou její kamarádi a sestřenice je s nimi v blízkém kontaktu.
Matěj byl zdravý tříletý kluk, když podstoupil operaci krčních mandlí v dětské nemocnici FN Brno. Po operaci se vyskytly komplikace - krvácení a tak byl Matěj znovu operován.
Po druhé operaci byl převezen na standardní oddělení, kde s ním mohla být jeho matka. Došlo však k novému krvácení, chlapeček zkolaboval, nedýchal a doslova umíral matce v náručí. Než přivolaná sestra zavolala lékaře a ten anesteziologicko resuscitační tým, uběhl drahocenný čas, kdy chlapeček nedýchal. Resuscitace trvala 35 minut. Postižení mozku je tak velké, že Matějovi nedávali lékaři šanci na přežití.

Celý příběh si můžete přečíst na těchto stránkách: http://www.promateje.cz/
O případu informovala i média.

Po této tragické události už děti po operaci krčních mandlí nejsou ve FN BRNO umísťovány na standardní oddělení, ale na jednotku intenzivní péče.

Děkuji a přeji pěkné podzimní dny!
J.