"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

sobota 15. května 2010

Desatero pro dobrý porodní zážitek - Mgr. Eliška Kodyšová, Porod jako příležitost

Desatero pro dobrý porodní zážitek

* zpracování vlastních obav a rozporuplných pocitů ohledně porodu a mateřství
* přiměřeně pozitivní, realistická a široká očekávání vzhledem k porodu
* kvalitní předporodní kurs
* pozornost věnovaná výběru porodnice a doprovázející osoby
* pozitivní a konstruktivní komunikace před porodem a při něm
* aktivní zapojení do rozhodování o tom, jaká vyšetření a zákroky budou provedeny
* porod s co nejméně rutinními intervencemi
* vědomá spolupráce s kontrakcemi a dítětem v průběhu porodu
* nerušený kontakt s novorozeným dítětem "tělo na tělo" od okamžiku narození
* integrace porodního zážitku do vašeho životního příběhu

Celý článek ZDE!

Žádné komentáře: