"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

pondělí 8. dubna 2013

Kulatý stůl s Michelem Odentem (a taky se mnou:)

Vážení,

ráda bych Vás pozvala na unikátní kulatý stůl určený pro lékaře a porodní asistentky na téma: Spolupráce porodní asistentky a porodníka a její přínos pro matku a dítě. Vystoupí francouzský lékař působící ve Velké Británii Michel Odent, primář vyškovské porodnice MUDr. Josef Eim, porodní asistentka Jana Riedlová a klinická psycholožka Michaela Mrowetz. Kulatý stůl se uskuteční 23.4. od 10.00 do 13.00 hodin v místnosti 201 v bývalé lékařské fakultě, Komenského náměstí 2 v Brně. Kulatý stůl bude tlumočen i akreditován jak pro lékaře, tak pro porodní asistentky, poplatek je 150 Kč na osobu.

Přihlásit se můžete zde:
www.normalniporod.cz/prihlaska-na-kulaty-stul-s-michalem-odentem.

Michel Odent má v České republice také přednášky pro veřejnost
více na: www.normalniporod.cz/michel-odent-v-cechach.

Případné další informace získáte u Zory Javorské, zora@nesehnuti.cz, 606 722 988.
Prosím o přeposlání kolegům a kolegyním z vašeho oddělení, děkuji a teším se na případné setkání.


Zora Javorská

Koordinátorka projektu Systémová změna v českém porodnictví
a koordinátorka kampaně Aktivní rodičovství
místopředsedkyně České ženské lobby
NESEHNUTÍ Brno
třída Kpt. Jaroše 18
602 00 Brno

Žádné komentáře: