"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

neděle 28. dubna 2013

Před půlnocí s Michelem Odentem

Téma: Celoživotní boj za přirozený porod
Host:: Michel Odent, francouzský porodník
Moderátor: Petr Kotrla


Narodil se v roce 1930. Vystudoval chirurgii, gynekologii a porodnictví na lékařské fakultě univerzity v Paříži. V období let 1962 až 1986 vedl a zcela změnil porodnické oddělení malé nemocnice v městečku Pithiviers v severní Francii. Jeho celoživotním cílem se stal boj proti současnému medicínskému vedení porodů a snaha o jeho navrácení do rukou žen. Od roku 1990 žije v Londýně a přednáší po celém světě. Publikoval více jak třicet vědeckých prací a jedenáct knih přeložených do více než dvaceti světových jazyků. Hostem Před půlnocí bude světoznámý francouzský lékař a porodník Michel Odent.

Žádné komentáře: