"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

neděle 22. března 2009

Porodní dům vyhrál - Juhuuuuu!!!!!

I-DNES: Porodnice bez doktorů uspěla u soudu, má šanci dostat registraci.

I-HNED: Precedens: Rodit se nemusí jen v porodnicích, řekl soud. Porodní dům uspěl ve sporu s ministerstvem zdravotnictví. V Česku tak svitla naděje, že porody bude možné "oficiálně" provádět i mimo nemocnice a porodnice.

LIDOVKY: Soud se zastal 'přirozených' porodů.

České noviny: Porodní dům uspěl ve sporu s ministerstvem.

i-DNES: Porodní dům uspěl ve sporu s ministerstvem zdravotnictví.

Týden: Porodní dům uspěl ve sporu s ministerstvem zdravotnictví.

Více se také dočtete na stránkách Porodního domu U čápa.


Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka Porodního domu U čápa, Praha:

Co to znamená pro porodní asistentky?
Jaký je dlouhodobý význam soudního rozsudku:

* Pro společnost Porodní dům U čápa, o.p.s.:

o Svitla naděje, že získání registrace pro poskytování služeb vykonávaných porodními asistentkami bez limitace, je reálné a časově o krůček blíže.
o Úsilí a finanční prostředky širokého okruhu spolupracovníků nebyly investovány marně.
o Svitla naděje, že i Česká republika bude moci zdravým rodícím ženám nabídnout porodní dům, ve kterém se také budou rodit děti.

* Pro porodní asistentky:

o Vzhledem k tomu, že každá porodní asistentka v České republice je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení a tudíž se na ni vztahují stejné podmínky pro získání registrace, jako pro porodní dům, svitla naděje, že i registrace ostatních porodních asistentek budou udělovány na základě právních kroků, nikoli individuálních správních uvážení jednotlivých krajských úřadů, jak tomu bylo dosud (a jak to při čtení odůvodnění rozsudku negativně hodnotila paní předsedkyně soudu).

* Pro těhotné a rodící ženy, žijící v České republice:

o Svitla naděje, že pokud budou zdravé a budou si chtít vybrat jiné místo pro porod svého dítěte než porodnici, seženou porodní asistentku snáze, než tomu bylo dosud.
o Budou moci v praxi oficiálně využít právo na svobodnou volbu místa porodu a poskytovatele péče, a že stát zdravým rodícím ženám, které si vybraly pro svůj porod jiné místo než nemocnici, péči neupře.

* Pro společnost jako takovou:

o Rozsudek je signálem, že spor malého subjektu s velkým správním orgánem nemusí být pro malý subjekt a priori prohraný, pokud je malý subjekt postupuje podle platných zákonů.
o Rozšíření nabídky služeb zvýší kvalitu a efektivitu nabízené porodnické péče.
o Česká republika v praxi naplní provádění směrnice č. 36/2005 ES (která nahradila směrnici č. 80/155 EHS).

Okamžitý dopad rozsudku

Okamžitý dopad rozsudku v podstatě nebude žádný. Ještě nějakou dobu potrvá, než správní orgány uplatní rozsudek v praktickém životě. Magistrát bude čekat na podnět od MZČR. MZČR pravděpodobně podá proti rozsudku kasační stížnost, takže se tím řešení případu pravděpodobně protáhne o několik let.

Do získání nového rozhodnutí od Magistrátu hl.m. Prahy se v činnosti porodního domu nic změnit nemůže.

Přesto považuji soudní rozsudek za první významný krok vpřed!

Výzva do budoucna:

1. Je třeba ozřejmit správním a politickým orgánům ČR, že případ porodního domu není soukromým zájmem nebo jen věcí porodních asistentek, ale přímo se týká uplatnění práva žen na informovanou volbu místa porodu, typu péče a poskytovatele péče. Pod rouškou ochrany bezpečí rodících žen a rodících se dětí stát zastírá, že stále rostoucímu okruhu žen upírá jakoukoli péči. Pokud se v současné době žena rozhodne rodit mimo nemocnici – porodnici, stát jí neposkytne doslova a do písmene žádnou péči a žádnou pomoc. Věřím, že rozruch okolo případu porodního domu pomůže nastartovat plodnou diskusi na toto téma.

2. Je třeba brát v úvahu ekonomickou efektivitu porodnické péče. Bylo by třeba vypracovat odbornou ekonomickou studii, která by z ekonomického hlediska určila optimální péči pro zdravé ženy. Velká Británie začala silně podporovat komunitní centra vedená porodními asistentkami právě z ekonomických důvodů.

3. Je třeba oživit výuku mediků a studentek porodní asistence právě v oblasti normálního přirozeného porodu, aby se nedomnívali, že se během normálního, nemedikovaného porodu může kdykoli cokoli náhle stát.

4. Je třeba více poukazovat na osvědčené praxe v zahraničí – porodní asistentky, které poskytují péči během porodu v domácím prostředí, stejně tak, jako porodní domy nebo centra vedená porodními asistentkami, jsou normální součástí zdravotnických systémů členských států Evropské Unie.

Krásný den! J.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

A to je dobře...