"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

neděle 10. srpna 2008

Modlitba indiánská

Velký Duchu,
ty, který dýcháš skrze listy stromů a okvětními plátky růží,
ty, který se díváš očima nemluvňat,
dotýkáš se Země tlapkami kočkovitých šelem
a cítíš skrze všechna lidská srdce.

Odpusť mi, prosím, myšlenky a skutky pošetilé,
které ve svém životě činím,
ty, které udělat nechci,
a přesto se jich do konce mých malých dní budu dopouštět.

Dnes jsem pochopila proč.
Jen skrze ně poznávám pravou podstatu života,
jen tak se jí můžu krátce dotknout:
a zasáhne mě pravda ostřejší a krutější
než drápy a řev lapeného bengálského tygra,
pravda hlubší než je kaňon řeky Aha Kwahwat,
tmavější než je hříva divokých mustangů,
a tišší než je ticho stovky metrů pod hladinou oceánu.

A za to Ti, Velký Duchu, který cítíš mým srdcem, děkuji!

J.

Žádné komentáře: