"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

pátek 4. dubna 2014

"...na vás je, dožadovat se péče, která je vám upírána a dbát o to, aby se informace šířily celou společností"

Kateřina Juřenčáková: Zprávy s konference Změny v porodnictví napříč Evropou: 

Včera jsem se účastnila konference Změny v porodnictví napříč Evropou. Zástupci Evropských států: Rumunsko, Holandsko, Anglie, Lucembursko, Německo. Shrnuji to, co mi přišlo nejzajímavější:¨

Rumunsko: přirozený porod prakticky nepodporuje, císařský řez je prováděn u 60% porodů.

Anglie: po uveřejnění poslední studie ohledně porodů, která prokázala, že porod doma je stejně bezpečný jako porod v porodnici, v některých ohledech ještě bezpečnější, se rozhodlo ministerstvo zdravotnictví tuto možnost podpořit. V posledních letech narůstá počet žen, které se rozhodnou porodit v porodním centru nebo doma. Doma rodí ročně asi 12 000 žen. V těhotenství se o ženu stará porodní asistentka, stejně jako v čase porodu a po porodu.


Holandsko: má největší tradici, co se domácích porodů týká, v Evropě. Dá se říci, že každá pátá žena rodí doma. Studie ohledně bezpečnosti domácích porodů, kterou Holandsku uveřejnilo, poukazuje na to, že domácí porod je stejně bezpečný jako porod v porodnici a rozhodně nezvyšuje úmrtí dětí při porodu. Hodně se mluvilo o mýtech holandského porodnictví, např. o lepší pánvi žen, z důvodu ježdění na kole, o sanitce, která stojí při porodu připravená před domem, o tom, že sanitka se lépe dostane do porodnice, protože v Holandsku nejsou příliš kopce atd. Bylo to velmi vtipné a zástupkyně Holandska všechny mýty vyvrátila, jako nesmyslné. Podmínky jsou jako v jiných zemích, jen podpora přirozených porodů a kompetencí žen, je na mnohem vyšší úrovni.


Lucembursko: porody doma jsou propláceny pojišťovnou, ale přirozený porod není příliš podporován. Ženy v poslední době odjíždějí rodit do německých porodních domů, které jsou poblíž hranic.


Německo: německá studie, která se zabývá bezpečností domácího porodu, také prokázala, že porod doma je stejně bezpečný, v některých ohledech ještě bezpečnější než porod v porodnici. Vždy je potřeba mluvit o tom, že se jedná o nízkorizikové rodičky. V Německu není možné, aby doktor samostatně vedl porod. Porod vede vždy porodní asistentka, která v případě potřeby zajistí lékaře. Domácí porody jsou propláceny pojišťovnou, o ženu se stará porodní asistentka v čase těhotenství, porodu i po porodu.

Zástupky všech zemí se shodly v těchto bodech:
- Nezasahování do porodu vede k bezpečnému porodu, každý zásah do porodu vede k vyšší míře rizika. Z toho vychází domácí porod nebo porod v porodním centru, jako nejbezpečnější varianta(pro nízkorizikové rodičky), protože u dom. porodu se do procesu nezasahuje a žena je podporována v jejích kompetencích.

- Všechny země se potýkají s tlakem farma průmyslu, lékařským lobby a tlaku pojišťoven, protože tyto organizace mají velké finanční možnosti, zejména skrze marketing a reklamu, což velmi ovlivňuje obecné mínění populace o všem, včetně porodu a těhotenství.

Pro mě byla konference velmi zajímavá. Je dobré slyšet jak jiný přístup je v zemích, které patří do „stejné“ Evropy. Otázkou je, jak zajistit, aby se informace šířily dál? Jak dosáhnout toho, aby i naše ženy měly stejné možnosti porodní péče, jako ženy v západních zemích EU? Aby byly podporovány v přirozeném porodu, aby měly možnost kontinuální péče porodní asistentky, aby si byly vědomé svých kompetencí a práv?


Zástupkyně zemí odpověděly toto: “To je na vás! My Vám přinášíme zkušenosti, inspiraci. Ale na vás je, dožadovat se péče, která je vám upírána a dbát o to, aby se informace šířily celou společností.
Prosím přidejte se, informujte se, sdílejte, ale hlavně odmítejte péči, která vám nevyhovuje, a naopak žádejte to, co vám vyhovuje. Jen to je cesta ke změně.

1 komentář:

Zdeňka řekl(a)...

Moc děkuji za report z konference. :)
České porodnictví má rozhodně rezervy v tom, kam se zdárně vyvíjet, tak jsem zvědavá na odezvu (nejen) odborné veřejnosti.

Ještě bych se chtěla zeptat. jestli náhodou na konferenci nezazněla informace o změnách týkajících se práce PA v Německu. Slyšela jsem o nějakých velkých změnách v pojištění, které se chytají od r. 2015, což by se působení tamních PA mělo zásadně dotknout.
(Neslyšela jsem to z jinak ověřeného zdroje, čili budu jen ráda, pokud se jedná o mylnou informaci.)

Děkuji. Z.