"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

úterý 25. listopadu 2008

U Čápa se od listopadu rodí:)!

Společnost Porodní dům U čápa o.p.s. nabízí k pronájmu porodní místnost:

Služba je dostupná od listopadu 2008.

Porodní místnost je vybavena vším, co porodní asistentka potřebuje ke sledování a kontrolu těhotné ženy (včetně monitoru ozev plodu) a pro rychlou pomoc při normálním porodu.

Kdo může pronájem místnosti využít a komu může pomoci:


* Ženy, které si přejí být v kontaktu s porodní asistentkou již v průběhu otevírací fáze porodu a odjet do porodnice na poslední chvíli a jejich vlastní domácí prostředí působí rušivě (bydlí s dalšími rodinnými příslušníky, mají více dětí a pod).

* Ženy, které se po hluboké úvaze a s dostatečným množstvím informací o možných rizicích rozhodly pro porod v domácím prostředí, ale bydlí v nedostupném místě nebo ve velké vzdálenosti od porodnice nebo jejich domácí prostředí působí rušivě (viz výše).

* Ženy, které díky informacím získaným v průběhu života a díky svému životnímu stylu a přesvědčení volí model péče porodních asistentek (viz www.internationalmidwives.org) bez zásahů do běhu porodu.Jak sjednat pronájem místnosti pro svůj porod:


Pronájem místnosti proběhne na základě smlouvy uzavřené společností Porodní dům U čápa o.p.s. s rodiči, kteří o pronájem projeví zájem. Pronájem je třeba sjednat při osobní konzultaci, na kterou je třeba se objednat telefonicky na čísle 602 958 396. Součástí konzultace bude také podepsán také informovaný souhlas. Společnost v rámci své registrované činnosti může rodičům zprostředkovat kontakt s porodní asistentkou, pokud již nemají svou.

Přílohami této informace jsou Pravidla pro novou službu a Právní aspekty poskytované péče. Jakmile budou dokončeny úpravy, bude na tomto místě k dispozici také vzor Podnájemní smlouvy.

Další informace

Společnost Porodní dům U čápa o.p.s. upozorňuje, že porodní asistentka může samostatně pečovat pouze o zdravou těhotnou a rodící ženu a zdravého novorozence.

Ledy se hnuly!:)
/Převzato ze stránek Porodního domu u čápa - já nevím, jestli se to vůbec může, takhle kopírovat ze stránek text. Možná dělám konečně něco protiprávního. Nevíte někdo, jak velká je pokuta???/

J.

Žádné komentáře: