"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

čtvrtek 3. ledna 2008

Prorok - Chalíl Džibrán

"A jsou takoví, kteří dávají a nepoznávají v dávání bolest, ani v něm nehledají radost, ani nedávají z ohledu na ctnost. Ti dávají tak, jak myrta v údolí vydechuje do prostoru svou vůni. Jejich rukama promlouvá Bůh a jejich očima se usmívá zem."

"Nezapomeňte, že země se těší z doteků vašich bosých nohou a že vítr touží pohrávat si s vašimi vlasy."

"Váš rozum a vaše vášně jsou kormidlem a plachtami vaší duše, plující po moři. Urvou-li se vám plachty nebo kormidlo, budete se buď jen zmítat, hnáni větrem sem a tam, nebo se v bezvětří na širém moři zastavíte. neboť rozum, vládne-li sám, je silou omezovací, a vášeň, nehlídaná, je plamenem, který hoří ke své vlastní záhubě."

"Jste dobří, když jste sjednoceni sami se sebou. Ale ani když nejste sjednoceni sami se sebou, nejste zlí. Protože rozdělený dům není peleší lotrů, je jen rozděleným domem. A i loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými úskalími, aniž klesne ke dnu."

"Váš koždodenní život je vaším chrámem i vaším náboženstvím. Vždy, když do něho vstupujete, vezměte všechno s sebou."

"A chcete-li poznat Boha, nestávejte se pro to luštiteli hádanek. Raději se rozhlédněte kolem a spatříte ho, jak si hraje s vašimi dětmi. A pohlédněte do prostoru: uvidíte ho kráčet v oblacích, rozpínat paže v blescích a sestupovat v dešti. Uvidíte ho usmívat se v květech a pak se vznést a mávat rukama ve stromech."

1 komentář:

mishka řekl(a)...

Ahoj Jaňulko! No hezký no, moc:-)
Tak ať ti v tom novém roce vítr cuchá vlasy, ať cítíš pevnou půdu pod (bosýma) nohama, ale občas ať taky vzlítneš k nebesům!
Já se asi před týdnem definitivně zamilovala do Afriky - chytla mě a asi už nepustí. Budu se sem muset vrátit. Někdy, někam, s někým.
Těším se na balíček!:-)
Měj se krásně, parťačko!
M.