"Až pochopíme, že se nerodí plod, ale citlivá inteligentní myslící bytost, tedy člověk, až ruce nastavené k práci skloníme, abychom je nabídli k pomoci, až pochopíme, že těhotná se stává bohyní a ve chvíli porodu odchází do svého nitra, kam nikdo nesmí vstoupit, až pochopíme, že jsme jen pozorovatelé, pak jsme porozuměli, co je normální porod."
(Dagmar Suchá, UNIPA)

středa 11. dubna 2018

Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví České Republiky, ministru zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, a čelním představitelům Gynekologické a porodnické společnosti

Vážený pane Ministře a další zástupci Ministerstva zdravotnictví České Republiky a zástupci České gynekologické a porodnické společnosti.

Jako komunitní porodní asistentka pracuji 7 let. S represí státu vůči svobodnému výkonu mé profese se setkávám již od počátku. To, co se však děje v posledních letech, považuji již déle za neudržitelné a ve svobodné a demokratické společnosti nepřijatelné.

Ráda bych informovala Ministerstvo zdravotnictví a zároveň také širokou veřejnost o skutečném stavu věcí, týkajících se doprovodů porodních asistentek k domácím porodům.

Skutečný stav je totiž takový, že Ministerstvo zdravotnictví odmítá poskytovat odbornou zdravotnickou péči ženám, které si svobodně a informovaně zvolí jako místo k porodu domácí prostředí. Žena má na svobodnou volbu místa porodu nezpochybnitelné právo dle listiny základních práv a svobod. Těmto ženám však stát odmítá poskytovat jakoukoli zdravotní péči.

Jak? Porodním asistentkám krajské úřady neudělují plnou registraci pro nestátní zdravotnické zařízení, omezují ji, takže porodní asistentky nemohou k porodům doma bez hrozící milionové pokuty jít a rodící ženě asistovat. Porodní asistentky nemohou ani přijet za ženou, která chce rodit v porodnici, ale začátek porodu si přeje strávit v domácím prostředí s porodní asistentkou. I za toto hrozí porodním asistentkám milionová pokuta.

Ženy, které se tedy rozhodnou pro domácí porod, volí často porod neasistovaný, nebo jen za přítomnosti duly, která nemá zdravotnické vzdělání. Není tedy schopna zhodnotit případnou krevní ztrátu, poskytnout novorozenci a matce první pomoc, neodkladnou resuscitaci, není schopna ošetřit a zašít porodní poranění, není schopna vyhodnotit rizika pro domácí porod.

Ženy, které si přejí porodit své dítě v domácím prostředí, nevymizí tím, že stát bude asistenci u domácích porodů potlačovat. Jejich počet zůstane více méně stejný i po legalizaci přítomnosti porodních asistentek u domácích porodů. To můžeme vidět na číslech z většiny zemí, kde domácí porody jsou součástí péče o těhotnou ženu. Jejich počet se pohybuje mezi 2-4% ze všech porodů. Legalizací asistence porodních asistentek u domácích porodů, nastavením jasných kritérií, vzděláváním komunitních porodních asistentek, se porody doma stanou bezpečnějšími, než za stávající situace.

Ptám se Vás, pane Ministře, a další odpovědní pracovníci Ministerstva zdravotnictví a představitelé Gynekologicko-porodnické obce, zda je to pro Vás přijatelný stav. Že poprvé v historii tady jsou rodící ženy ponechány zcela bez péče. Že ponecháváte toto 1-2 procenta žen bez jakékoli podpory vzdělaného zdravotnického pracovníka.

Žádám Ministerstvo zdravotnictví o vysvětlení, proč jsou porodním asistentkám v České Republice udělovány omezené registrace. Proč v Jihomoravském kraji není jediná porodní asistentka, která by mohla bez hrozící pokuty k porodům doma jít. Kdo tedy bude o tyto ženy pečovat?

Žádám představitele Gynekologické a porodnické společnosti o spolupráci s profesními organizacemi porodních asistentek při vytvoření bezpečného a fungujícího systému, kde si ženy mohou svobodně a informovaně zvolit místo k porodu. Pojďme společně pracovat na systému péče o rodící ženu v domácím prostředí, který bude bezpečný.

Níže přikládám vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje k mé žádosti o rozšíření omezené registrace porodní asistentky.S pozdravem

Bc. Jana Riedlová

komunitní porodní asistentka

Brno, 5. 4. 2018


Žádné komentáře: